El Servef està en construcció. Ens trobem en un moment de transició, on entenem que la comunicació i la col·laboració entre totes les persones properes al servei són fonamentals per projectar una entitat moderna que respon a les demandes reals d’informació, formació i promoció d’ocupació actuals.

Des del Servef volem superar el model tradicional d’institució pública, traspassar els canals habituals de comunicació i relació amb la ciutadania, i apropar-nos a un model d’entitat activa, que escolta i treballa en espais d’oportunitat ajustats a les necessitats reals de la nostra societat.

Per això, durant els propers mesos, obrim nous espais de participació. Un primer pas per començar a pensar de manera col·lectiva com volem que siga el Nou Servef.

Els nostres objectius son:

Introduir la participació i el treball col·laboratiu com un mètode transversal des del qual treballar en xarxa tant de forma interna a la institució com amb els agents externs a aquesta.

Implementar canals de participació que facen del Servef una entitat oberta i que escolta a la ciutadania per construir conjuntament amb ella.

Fer del Servef un espai d’oportunitat. Una entitat a la qual recórrer no només per aconseguir feina, sinó un espai de referència per a formar-se, créixer professionalment i fer realitat el teu projecte.

Hem obert nous espais de participació des dels que dissenyar de forma conjunta la nova entitat. Volem que formes part de #NouServef.

 

Participa!