Actualització de l’informació i continguts

L’informació que apareix en el Portal es la vigent en la data de la seua última actualització.El Servef t es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació de este Portal, poden llimitar o no permetre l’accés a este website.

El Servef realitza els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en el Portal. No obstant això, el Servef no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L’accés al Portal, així com l’us que es puga fer de l’informació que conté, son exclusivament responsabilitat de l’usuari. El Servef no es responsabilizarà de ningú perjudici que es puga derivar d’aquest accés o us d’información.

En el Portal del Servef s’inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers “link”, la major part a pàgines d’Internet d’altres administracions públiques que s’han considerat d’interés per als usuaris. El Servef no assumix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d’estos enllaços.

 

Navegació, accés i seguretat

L’accés i la navegació del Portal suposa acceptar i conéixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en este. El Servef realitza els màxims esforços per a oferir la navegació en les millors condicions i evitar els perjuís que pogueren ocasionar-se durant esta.

Este portal ha sigut dissenyat per a suportar els navegadors: Internet Explorer i Firefox (per al funcionament de l’àrea privada l’equip de l’usuari ha de tindre instal·lada una versió JDK de Java no superior a l’1.4.2). El Servef no es fa responsable dels perjuís, de qualsevol naturalesa, que pogueren ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions per als quals ha sigut dissenyat el Portal.

L’accés a l’àrea privada es realitza en un entorn segur utilitzant protocol SSL (Secure Socker Layer) amb xifrat d’alta seguretat de 128 bits. El servidor segur establix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Açò assegura que el contingut transmés és només intel·ligible per a l’ordinador client i els servidors de la Generalitat www.accv.es.

 

Propietat intel.lectual

Els drets de propietat intel·lectual d’este Portal, el disseny i els continguts, són titularitat de la Generalitat, excepte expressa identificació d’una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent sobre propietat intel·lectualLa Generalitat es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual.

 

Protecció de dades 

L’accés al Portal del Servef es realitza de forma anònima. L’usuari que accedisca a l’àrea personal queda informat de la utilització i la incorporació de les dades de l’usuari existents en el certificat digital en un fitxer automatitzat de caràcter personal el responsable del qual és la Direcció General de Tecnologies de la Informació, i l’ús i la finalitat de la qual és la de poder oferir els servicis de subscripció del Portal, no sent en cap cas les dades referides objecte de tractament o de cessió a tercers si no és amb el consentiment inequívoc de la persona afectada, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre.

Addicionalment per a poder accedir a algun dels servicis de la web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servici sol·licitat. Estes dades s’incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de la Generalitat i seran tractats de conformitat amb la regulació establida per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre.

Les persones les dades personals de les quals consten en un fitxer informatitzat de la Generalitat podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant de l’òrgan responsable del fitxer. En el cas de desconéixer este òrgan, la sol·licitud es dirigirà a la Direcció General de Tecnologies de la Informació: c/ Miquelet, 5 46001 València.

La Generalitat ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, el secret i la confidencialitat de la qual garantix.

L’accés al Portal del Servef implica de forma obligatòria la utilització de galetes. (Les galetes són xicotetes quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recorde certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà). Cap galeta emmagatzema informació de caràcter personal, únicament s’emmagatzema informació tècnica necessària per al funcionament correcte del Portal.

Gràcies per visitar-nos.